SISTEMA INTEL·LIGENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT TERRESTRE I FLUVIAL AMB ARDUINO.
TECNOLOGIA 4ESO - 1 BATX Institut Bellvitge. Curs 2015-16

sábado, 30 de enero de 2016

QUÈ ÉS AIXÓ


BellSmartCity és un projecte començat el tercer trimestre del curs 2014-15 per 6 alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Bellvitge, dins la matèria Tecnologia, amb l'objectiu de consolidar els aprenentatges en computació física amb Arduino adquirits durant la primera meitat del curs, i relacionar-los amb nous aprenentatges curriculars sobre la tecnologia hidràulica. Tot això relacionat amb el funcionament real del nostre entorn, dins d'un context de Smart City:

Es tracta d'un sistema intel·ligent de regulació de trànsit terrestre i fluvial: un pont llevadís amb un sistema detector de vaixells, i un sistema de semàfors i barreres per als cotxes.
A final de curs van quedar molts aspectes a millorar i moltes idees a implementar. Aquest curs 2015-16 hem représ el projecte i hem aprofitat per treballar aspectes nous i aprendre més, a més de convidar als alumnes actuals de 4t d'ESO a col·laborar en el projecte, la qual cosa ens ha obligat (permés) a treballar en plaques independents que hem acabat connectant entre si a través del port sèrie.

El resultat:


Idees inicials. curs 2015-16:

* Implicar els alumnes TecnoLògics de 4ESO i de 1r Batxillerat 15-16 en un mateix projecte,

* Treballar aspectes diferents del projecte en plaques Arduino independents, comunicar-les pel port sèrie per que actuin de manera coordinada.

* Millorar l'estructura de suport del pont, feta amb peces Lego "sobre la marxa".

* Millorar el funcionament mecànic del pont, utilitzant actuadors lineals en comptes de servos acoblats directament a l'eix de gir del pont.

* Afegir barreres per als cotxes i alarma acústica.

* Sofisticar el funcionament dels semàfors de cotxes, substituïnt el comportament d'encesa de LED groc per parpadeig.

* Aconseguir l'encesa analògica dels fanals (nivell d'il·luminació artificial inversament proporcional al nivell d'il·luminació natural).

* Mostrar informació sobre l'estat del sistema amb una pantalla LCD.

* Substituir la connexió física entre els pins de comunicació de les plaques per un sistema de comunicació inalàmbrica: Bluetooth.